Thông báo về việc Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

 Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốnngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương của UBND tỉnh Hải Dương ngày 20 tháng 10 năm 2017;

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương thông báo:

 

Từ ngày 01/01/2018, đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Dương như sau:

  1. Hộ gia đình không kinh doanh (địa bàn các phường): 6.000 đồng/khẩu/tháng.
  2. Hộ gia đình không kinh doanh (địa bàn các xã): 5.000 đồng/khẩu/tháng.
  3. Cơ sở sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, phòng khám, trạm xá, chợ, trung tâm thương mại: 300.000 đ/m3.
  4. Cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, Đảng, đoàn thể, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp (không gắn liền với cơ sở sản xuất kinh doanh): từ 90.000 đến 300.000 đồng/đơn vị/tháng.
  5. Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có bán trú: 130.000 đ/trường/tháng.
  6. Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở không bán trú: 100.000 đ/trường/tháng.
  7. Trường trung học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học: 250.000 đ/trường/tháng.
  8. Hộ kinh doanh: từ 60.000 đến 300.000 đ/hộ/tháng.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Trọng Khôi

 

Quyết định UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Dương.