Giới thiệu

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương là doanh nghiệp với bề dày lịch sử hơn 30 năm. Là đơn vị được UBND tỉnh Hải Dương giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lịch sử hình thành Công ty

Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty:

  • - Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
  • - Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp thông thường.
  • - Cho thuê, bán các thiết bị thu chứa rác.
  • - Dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh nhà ở.
  • Sơ đồ tổ chức