Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương

Địa chỉ: Số 211, Đường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, T.Hải Dương

Điện thoại: 0220 3852435

Fax: 0220 3852435

Email: moitruongdothihaiduong@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi